หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จองห้องพัก คู่มือ

Unidorm: Chiang Rai Rajabhat University

จองห้องพัก คู่มือ

คำเตือน กรุณาอ่านขั้นตอนการจองห้องพัก

1. คลิกปุ่มเมนู เข้าสู่ระบบ ป้อนหมายเลขบัตรประชาชน/Passport กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มยืนยันและถัดไป

2. คลิกเมนูด้านบนเลือก [ข้อมูลห้องพัก]

3. เลือกหอพัก แล้วคลิกปุ่มสีเหลือง [จองห้องพัก]

4. เลือกห้องพัก ถ้าห้องว่างจะขึ้นเป็นสถานะว่างข้อความสีเขียว สามารถคลิกเพื่อจองห้องนั้นๆ ได้ จากนั้นจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดห้องพักให้ตรวจสอบ คลิกปุ่มยืนยันการจอง หากต้องการจองห้องพักนั้นๆ

5. หลังจากจองห้องพักเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หอพัก

หากไม่เข้าใจให้ศึกษาวิธีการจองห้องพักได้จากการคลิก รูปหนังสือคู่มือที่ด้านขวา

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

room image

เปิดใช้งาน 6 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 6 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 56 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 63 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 6 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 6 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 30 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 52 ห้อง

room image
  • หอพักนักศึกษาชาย

หอพักภิรมย์ราชภัฏ 9

เปิดใช้งาน 52 ห้อง

room image
  • หอพักนักศึกษาชาย

หอพักภิรมย์ราชภัฏ 10

เปิดใช้งาน 52 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 52 ห้อง

room image
  • หอพักบุคลากร

Unihouse-Single

เปิดใช้งาน 55 ห้อง

room image
  • หอพักบุคลากร

Unihouse-Family

เปิดใช้งาน 47 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 21 ห้อง

room image

เปิดใช้งาน 52 ห้อง

ข้อมูลสถิติ หอพักนักศึกษา

จำนวน
ห้องพัก

556 ห้อง

จำนวนห้องที่มีคนพัก

437 ห้อง

จำนวนห้องพักที่ว่าง

101 ห้อง

จำนวนห้องพักปิดปรับปรุง

3 ห้อง

จำนวนคนพัก
นักศึกษา

577 คน

ชาย
นักศึกษา

159 คน

หญิง
นักศึกษา

418 คน

ต่างชาติ
นักศึกษา

130 คน

จำนวนคนพัก
บุคลากร

76 คน

ชาย
บุคลากร

35 คน

หญิง
บุคลากร

41 คน

ต่างชาติ
บุคลากร

3 คน